Welkom » Wiskunde » Getallen
Hoofdrekenen
extra oefening natuurlijke getallen x5, x11, x9, x15
extra oefening, extra oefening 2 eigenschappen van bewerkingen
ganzenbord, kruiswoordpuzzel natuurlijke getallen tot 10 000 optellen en aftrekken
extra oefening natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 5, 50, 10, 100, 1000
extra oefening bewerkingen met kommagetallen 
oefening Natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 5,50,10,100,1000 
oefening Vermenigvuldigen met 0,5 - 0,1 - 0,01 - 0,001 
oefening Vermenigvuldigen met 5,9,11,15 
oefening Delen door 0,5 - 0,1 - 0,01 - 0,001

Gemiddelde en mediaan
extra oefening het gemiddelde
extra oefening de mediaan

Procent of percent   %
Filmpje uitleg procenten
extra oefeningen het begrip 'procent'
extra oefeningen procent omzetten naar breuk en omgekeerd
extra oefeningen procent nemen van een getal
extra oefeningen procent nemen van een getal
extra oefeningen procent, breuk, kommagetal
extra oefeningen vraagstukken  

Cijferen
met kommagetallen
extra oefening kommagetallen optellen
extra oefening kommagetallen aftrekken
extra oefening kommagetallen vermenigvuldigen


Romeinse cijfers
Filmpje  uitleg Romeinse cijfers
extra oefening 1 , oefening 2
oefening 3 Romeinse cijfers optellen
puzzel Zoek de verborgen foto !


Breuken
filmpje soorten breuken, breuken op de getallenas plaatsen
filmpje een breuk nemen van een getal
extra oefening breuk nemen van een getal
extra oefening vraagstukken 
extra oefening Welke breuk is het grootst?
extra oefening breuken vereenvoudigen
filmpje breuken vermenigvuldigen en delen
extra oefeningen breuken  vermenigvuldigen
extra oefening breuk : natuurlijk getal
extra oefening natuurlijk getal : breuk
extra oefening gelijkwaardige breuken
spel gelijkwaardige breuken
extra oefening ongelijknamige breuken optellen en aftrekken
                                                                

Ongelijke verdeling
extra oefening vraagstukken
filmpje ongelijke verdeling uitgedrukt in meer of minder dan
extra oefening problemen oplossen
filmpje ongelijke verdeling uitgedrukt in een breuk
 

Diagrammen en grafieken
Uitleg diagrammen en grafieken
extra oefening cirkeldiagram
extra oefening lijngrafiek
extra oefening staafdiagrammen
extra oefening beelddiagram
extra oefening diagrammen aflezen
extra oefening grafieken aflezen
 

Verhoudingen: recht- en omgekeerd evenredig
filmpje verhoudingen
extra oefening, oefening 2 verhoudingstabel
filmpje recht evenredig
extra oefening, oefening 2 recht- of omgekeerd evenredig


Prijsberekening: korting, winst, verlies
filmpje korting, winst, verlies                    
extra oefening
korting berekenen
quiz winst of verlies ?
spel Hoeveel procent korting?


Bruto, tarra, netto 
PowerPoint bruto, tarra, netto
extra oefening , oefening 2 bruto, tarra, netto


Het kleinste gemene veelvoud (k.g.v.) en de grootste gemene deler (g.g.d.)
filmpje k.g.v. 
extra oefening k.g.v.
filmpje g.g.d.
extra oefening, g.g.d.
spel g.g.d.
extra oefening k.g.v. en g.g.d.
 

Deelbaarheid van getallen
oefening Kenmerken van deelbaarheid door 3,9 
oefening Kenmerken van deelbaarheid door 2,3,4,5,9,10,25,50,100,1000
oefening Deelbaarheid door 2,3,4,5,9,25
oefening Deelbaar door 1,2,3,4,5,9,10,25 
spel Deelbaar door 1,2,3,4,5,6,7,8,9
oefening Bepaal de rest


Negatieve getallen
filmpje negatieve getallen
oefening rekenen met negatieve getallen