Welkom » Nederlands » Spelling
Werkwoorden
oefening 1, oefening 2, oefening 3, oefening 4, oefening 5 tegenwoordige tijd
oefening 1, oefening 2, oefening 3 verleden tijd
oefening verleden tijd: werkwoorden met klankverandering
oefening verleden tijd:  werkwoorden zonder klankverandering
oefening voltooid deelwoord
oefening tegenwoordige tijd of verleden tijd ?

Aanhalingstekens
filmpje aanhalingstekens
oefening aanhalingstekens


Het trema
oefening 1, oefening 2 trema oefenen


Het weglatingsteken
oefening 1, oefening 2 het weglatingsteken


Hoofdletters
uitleg Wanneer schrijven we een hoofdletter ?
oefening 1, oefening 2, oefening 3, oefening 4


Verenkelen en verdubbelen
oefening 1, oefening 2, oefening 3, oefening 4 verenkelen en verdubbelen